Kontaktinformation
Styrelsen och kontaktpersoner 2023:

Kristine Rehnström ordförande krireh[at]hotmail.com

tfn 09-535 997
0500 317 714

Nina Simonsen 
vice ordförande nina.simonsen[at]helsinki.fi

Tony Ahlgren 
kassör tony.ahlgren[at]gmail.com

Barbro Käld 
hemsidorna barbro.kald[at]gmail.com

Harriet Fagerholm
harrietfagerholm[at]gmail.com

Åsa Tallroth
asa.tallroth[at]netti.fi

Mikael Sjövall
mikael[at]sjovall.fi

Virve Hyytiäinen 
medlemsregistret, virve.hyytiainen[at]gmail.com

Fanny Meling
fannymeling@gmail.com